Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm, Công an các thành phố chủ động thực hiện tốt các mặt công tác XDLL, tập trung tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt, triển khai tổ chức hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2016. Bảo vệ tuyệt đối an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Công tác quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy các cấp được kiện toàn, phù hợp với thực tế của địa phương. Sắp xếp đảm bảo tính kế thừa giữa các thế hệ gắn với việc bố trí Trưởng Công an cấp huyện không phải là người địa phương...

Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND Trần Bá Thiều phát biểu tại Hội nghị giao ban.

Công an các thành phố bám sát Nghị quyết, chương trình công tác năm 2016, chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho Bộ, Thành uỷ, UBND các thành phố chủ trương, biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp về ANTT, không để bị động, bất ngờ, kéo giảm số vụ phạm pháp về hình sự...

Gợi mở nhiều vấn đề và giải đáp các kiến nghị, đề xuất của đại biểu, lãnh đạo Công an các thành phố lớn, Trung tướng Trần Bá Thiều đề nghị Công an các đơn vị tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; 

Các cuộc vận động do Bộ Công an phát động: “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”... tiếp tục chú trọng công tác tổ chức cán bộ; quản lý, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ…

Đây là những công tác rất quan trọng, xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao trong thời kỳ mới.

Văn Vĩnh