Thực hiện Đề án 245 của tỉnh Lai Châu về việc hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Mường Tè, Công an tỉnh sẽ đảm nhiệm hỗ trợ xây mới hoàn toàn 221 căn nhà theo tiêu chuẩn “3 cứng”: nền cứng, khung cứng, mái cứng; sửa chữa 117 ngôi nhà với mức hỗ trợ 60 triệu đồng/căn nhà xây mới; hỗ trợ 15 triệu đồng/căn nhà cải tạo, sửa chữa một phần.

Tổ công tác Phòng Tham mưu Công an tỉnh giám sát công trình xây dựng nhà cho người nghèo tại xã Tà Tổng.

Sau hơn 1 tháng thi công, hiện nay, Công an tỉnh đã xây mới hoàn thiện 5 căn nhà, 25 căn đang trong giai đoạn hoàn thiện; đang chuẩn bị vật liệu và mặt bằng cho 30 căn nhà tiếp theo.

Hiện tại, Công an tỉnh đang chuẩn bị tập trung lực lượng đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công trình theo dự kiến trước ngày 30/9/2020. Nguồn kinh phí được lấy từ Đề án 245 của tỉnh do Thành ủy, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh hỗ trợ.

Tổ công tác Phòng Tham mưu Công an tỉnh khảo sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hộ được xây nhà xã Tà Tổng, huyện Mường Tè.

Việc làm ý nghĩa này sẽ góp phần xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây tiếp tục bám đất, bám bản, yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống; củng cố niềm tin của nhân dân vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Văn Thiệp