Thời gian qua, Cục Hậu cần (trước đây là Cục Quản trị) đã làm tốt công tác hậu cần, quản trị khối cơ quan Bộ, bám sát yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên đột xuất, kịp thời phục vụ các yêu cầu công tác của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị trực thuộc Bộ; làm tốt công tác quản lý tài chính, doanh trại, đảm bảo an ninh, an toàn trụ sở cơ quan Bộ, điều vận phương tiện…, góp phần quan trọng vào những thành tích, kết quả chung của lực lượng CAND.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích của tập thể cán bộ, chiến sỹ Cục Hậu cần Bộ Công an đã đạt được trong thời gian qua. 

Bày tỏ nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm của Cục Hậu cần Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh cấp ủy, lãnh đạo Cục Hậu cần tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; phải nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của công tác hậu cần quản trị trong mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng tác chiến với các đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ công tác Công an. Đồng thời nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị là cơ quan trực tiếp giúp Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ tổ chức, thực hiện công tác hậu cần quản trị cơ quan Bộ.

Chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tham mưu, đề xuất với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ phương án sắp xếp, bố trí vị trí làm việc; nhanh chóng thực hiện việc rà soát thực trạng nhà đất, cơ sở vật chất, phương tiện của các đơn vị khối cơ quan Bộ tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh theo mô hình tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an để sớm ổn định hoạt động, phục vụ công tác của các đơn vị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tặng hoa chúc mừng Cục Hậu cần tại buổi Lễ.

Đồng chí Thứ trưởng cũng nhấn mạnh đến việc cần tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức từ hậu cần phục vụ sang hậu cần chủ động đảm bảo công tác hậu cần phải đi trước một bước, chuẩn bị các yêu cầu vật chất thiết thực phục vụ đắc lực các mặt công tác và chiến đấu của lực lượng CAND… 

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng làm việc; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong khi triển khai kiện toàn tổ chức bộ máy; chú ý tới công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong thực hiện nhiệm vụ.

* Nhân dịp này, Cục Hậu cần đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Cục Hậu cần; công bố các Quyết định bổ nhiệm đội ngũ lãnh đạo cấp phòng trong đơn vị.

Trần Xuân