Với chủ đề “Nói không với rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông”, Công an TP Hà Tĩnh đã và đang tập trung các biện pháp tuyên truyền sâu, rộng đến cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức rõ hậu quả, tác hại, nâng cao ý thức phòng ngừa tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện giao thông gây ra sau khi sử dụng rượu, bia. Đồng thời, tổ chức ra quân xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn.

Cán bộ, chiến sỹ Công an TP Hà Tĩnh dán logo không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện trên xe taxi.

Để hoạt động diễn ra có hiệu quả, Công an TP Hà Tĩnh đã sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động đa dạng, phong phú như treo hệ thống pano, áp phích, tuyên truyền tại các địa bàn dân cư, qua mạng xã hội, báo chí…

Công an đến tuyên truyền, vận động không sử dụng rượu, bia đối với người dân tại các nhà hàng, quán nhậu.

Đặc biệt, sau giờ làm việc nhiều cán bộ, chiến sỹ được cắt cử phân công theo địa bàn, đến các nhà hàng, quán nhậu gửi áp phích chứa thông điệp tuyên truyền đã sử dụng rượu, bia thì không lái xe.

H.Linh-S.Lam