Công tác thanh tra, kiểm tra an toàn PCCC tiếp tục được đẩy mạnh và đã phát hiện 73.629 tồn tại, thiếu sót về PCCC; xử phạt 3.166 tổ chức, cá nhân với số tiền trên 7 tỷ đồng; tạm đình chỉ 40 cơ sở; đăng tin trên trang thông tin điện tử 81 cơ sở, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng 81 cơ sở có nhiều vi phạm nghiêm trọng về công tác PCCC.

Theo đó, mỗi năm lực lượng Cảnh sát PCCC kiểm tra định kỳ 4 lần đối với những cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao và dưới 4 lần đối với các cơ sở khác. Ngoài ra trong các sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng của đất nước, khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì có thể kiểm tra đột xuất để loại trừ các nguy cơ cháy. 

Trong năm 2016, công tác thanh tra, kiểm tra của các lực lượng PCCC và CNCH đã được tăng cường. Toàn lực lượng đã tổ chức 281.000 lượt thanh tra, kiểm tra; phạt cảnh cáo 37 trường hợp, tạm đình chỉ 99 trường hợp; đình chỉ 4 trường hợp.

Minh Hiền