Theo kế hoạch, 12 Công an phường thuộc 12 quận trên địa bàn TP có địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị sẽ được áp dụng thí điểm mô hình sử dụng xe đạp đặc chủng làm nhiệm vụ. Mỗi Công an phường thí điểm mô hình này được phân 6 chiếc xe đạp.

Gác-ba-ga được hàn liền với khung xe. Trên khung xe có in logo ngành công an và dòng chữ: Cảnh sát trật tự, Công an thành phố Hà Nội
Lãnh đạo CA phường nhắc nhở các chiến sỹ trước khi làm nhiệm vụ bằng phương tiện hoàn toàn mới này
Những cán bộ, chiến sỹ được bàn giao phương tiện và sẵn sàng lên đường
Và những vòng xe đầu tiên lăn bánh quanh khu vực Hồ Gươm, tạo hình ảnh mới lạ nhưng thân thiện của người chiến sỹ CAND làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự, kỷ cương trên đường phố.
Dương Hiệp