Đến dự Lễ ký kết có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV. 

Bộ trưởng Tô Lâm cùng đồng chí Tòng Thị Phóng và các đại biểu dự buổi lễ.

Cùng dự buổi lễ, còn có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Bùi Văn Nam; Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn; Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo một số các đơn vị trực thuộc Bộ Công an…

Bộ trưởng Tô Lâm và đồng chí Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc ký Quy chế phối hợp trong sự chứng kiến của các đại biểu.

Thực hiện Quy chế số 02 ngày 11/02/2015, Bộ Công an và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã phối hợp khá thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực công tác, đặc biệt là trong công tác trao đổi thông tin; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham mưu, kiến nghị với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ các vấn đề về công tác dân tộc, chính sách dân tộc và chính sách có liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

Công tác phối hợp đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hai cơ quan; hoàn thiện chính sách, pháp luật về dân tộc, an ninh, trật tự; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.
Đồng chí Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi lễ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Sau gần 5 năm triển khai thực hiện Quy chế số 02/QCPH-BCA-HĐDT, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Văn phòng Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội và các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc…; đồng thời tiến hành sửa đổi, bổ sung toàn diện các nội dung của Quy chế phối hợp số 02. 

Quy chế phối hợp mới thay thế Quy chế phối hợp số 02/QCPH-BCA-HĐDT, gồm 3 chương, 11 điều, đề cập toàn diện, đầy đủ về căn cứ ban hành, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc, nội dung, hình thức và phân công trách nhiệm của Bộ Công an và Hội đồng dân tộc của Quốc hội trong công tác phối hợp…

Tại buổi lễ, đồng chí Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV cho biết, với những quy định mới cụ thể về trách nhiệm của mỗi cơ quan được quy định trong Quy chế phối hợp, cơ quan tham mưu, giúp việc của hai cơ quan sẽ tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Hội đồng Dân tộc triển khai, thực hiện kế hoạch cụ thể nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan và thực hiện mục tiêu chung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi…

Bộ trưởng Tô Lâm tặng Kỷ niệm chương cho các đồng chí có nhiều đóng góp trong sự nghiệp "Bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, công tác phối hợp giữa hai cơ quan đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh ở vùng đồng bào DTTS&MN.

Bên cạnh đó, lực lượng CAND đã chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều giải pháp, chính sách nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ổn định dân cư vùng đồng bào dân tộc; quyết liệt triển khai các mặt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong vùng đồng bào dân tộc, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người; vận động, tranh thủ người có uy tín để phục vụ công tác xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công tác Công an trong vùng đồng bào các dân tộc đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả việc triển khai các chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Công an và Hội đồng dân tộc của Quốc hội cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, góp phần phát triển bền vững kinh tế- xã hội, giải quyết tận gốc những vấn đề nảy sinh phức tạp về an ninh, trật tự ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đồng thời khẳng định, việc ký Quy chế phối hợp mới thay thế Quy chế phối hợp số 02 ngày 11/02/2015 sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Bộ Công an và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hợp toàn diện, chặt chẽ hơn nữa trên các mặt công tác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai cơ quan.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, sau buổi Lễ ký kết, Văn phòng Bộ Công an, Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội với tham mưu lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của Quốc hội chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện thường xuyên, hiệu quả; hàng năm luân phiên chủ trì đánh giá kết quả phối hợp thực hiện Quy chế và thống nhất Kế hoạch phối hợp cụ thể trong năm tiếp theo…

Tại buổi lễ, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng nhấn mạnh, Hội đồng dân tộc của Quốc hội và Bộ công an có vai trò đặc biệt quan trọng trong thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Toàn cảnh buổi lễ.

Đồng chí Tòng Thị Phóng đánh giá cao sự đóng góp, hy sinh của lực lượng Công an, Quân đội trong thực hiện nhiệm vụ, đã tận tâm, tận lực cùng chính quyền các cấp chăm lo vận động nhân dân ổn định sản xuất, định canh định cư; khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, giúp đồng bào xóa đói, giảm nghèo, làm đường giao thông, xóa mù chữ, xây dựng trường học, trạm xá, nhà văn hóa, nhà ở cho đồng bào, tăng cường, củng cố hệ thống chính trị cơ sở; thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả việc phân công cán bộ Công an, Quân đội giữ các cương vị chủ chốt là bí thư, chủ tịch các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới; đồng thời khẳng định “các đồng chí thực sự là chỗ dựa cho đồng bào, hướng dẫn đồng bào tổ chức cuộc sống, được đồng bào tin yêu, quý trọng...”,

Từ các nội dung công tác, Hội đồng Dân tộc đã cùng các đồng chí hướng về cơ sở, phối hợp với lực lượng Công an vận động, thuyết phục, hướng dẫn đồng bào thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, úy lạo, tri ân các gia đình có công với nước, các cốt cán điển hình trong các dân tộc thiểu số, xây dựng nòng cốt trong các dân tộc, các đồng chí đã phối hợp tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề, giám sát, tham mưu về chính sách dân tộc, trong đó, góp phần tổng kết phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số.

Tại buổi lễ, đồng chí Tòng Thị Phóng đề nghị hai cơ quan cần bàn cụ thể hơn các nội dung cần thể chế thành các văn bản quy phạm pháp luật trong hướng dẫn, tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là những chính sách đặc thù áp dụng cho vùng này cũng như lực lượng Công an và cán bộ làm công tác dân tộc. 

Bên cạnh đó, có chương trình phối hợp giám sát, kiểm tra việc thực hiện Đề án tổng thể mà Quốc hội vừa phê duyệt để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia gắn với việc bảo đảm an ninh vùng miền núi, dân tộc thiểu số, vùng biên giới, góp phần xây dựng và bảo vệ an toàn biên giới quốc gia…

Nhân dịp này, thay mặt Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng trao Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" tặng 17 đồng chí đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”.


Xuân Trường