Tham gia giao ban có đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, lãnh đạo Công an các đơn vị trong cụm thi đua số 4, số 5, Bộ Công an. Đồng trí Nguyễn Ngọc Thạch, Phó chủ tịch UBND tỉnh dự.

7 tháng đầu năm 2016 bám sát sự chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của cấp uỷ, chính quyền các tỉnh, thành phố, Đảng uỷ, Giám đốc các đơn vị Công an trong cụm thi đua số 4 và số 5 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng lực lượng, trong đó tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua vì ANTQ trên cả bề rộng và chiều sâu. 

Tăng cường các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trao Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy…Phong trào thi đua trong các đơn vị được tổ chức với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, từ phong trào thi đua đã tạo được động lực, khí thế sôi nổi để mỗi CBCS hăng say hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đã tổ chức phát động thực hiện có hiệu quả các đợt thi đua thường xuyên cũng như các đợt thi đua đặc biệt, trong đó tập trung tổ chức thực hiện các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2016, trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an toàn bầu cử đại biểu quốc hội khoá XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, đã tổ chức rà soát tiêu chuẩn chính trị cán bộ lãnh đạo, chỉ huy phục vụ công tác nhân sự. 

Điều chỉnh mô hình tổ chức phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương; đội ngũ cán bộ các cấp được kiện toàn, nâng cao trình độ, kết hợp với việc luân chuyển, đào tạo gắn với quy hoạch, bổ nhiệm theo đúng quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, góp phần phòng ngừa sai phạm của CBCS và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác chuyên môn nghiệp vụ. 

Đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở không để phức tạp trở thành điểm nóng, tổ chức thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông….thực hiện tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình thương binh liệt sỹ, CBCS có hoàn cảnh khó khăn…Những kết quả quan trọng của công tác xây dựng lực lượng đã góp phần quan trọng để công an các địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục Trưởng  tổng cục Chính trị Công an nhân dân đã đánh giá cao công tác xây dựng lực lượng ở công an các tỉnh thuộc cụm thi đua số 4 số 5; đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới công an địa phương phải tập trung triển khai thực hiện tốt chỉ thị của Bộ trưởng Bộ công an về đổi mới công tác thi đua khen thưởng; tổ chức tốt các phong trào thi đua, thực hiện tinh giảm biên chế, tăng cường quản lý cán bộ chiến sỹ, tổ chức rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ đảm bảo phù hợp, đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu của lực lượng Công an trong tình hình mới.

Nguyễn Bình – Đức Thắng