Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Trần Đại Quang chào mừng các đại biểu Quốc hội trong Công an nhân dân về dự Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII và nhấn mạnh: Đây là kỳ họp nội dung đề cập nhiều vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác đảm bảo an ninh, trật tự, hoạt động công tác Công an và hoạt động tư pháp.

Bộ trưởng Trần Đại Quang và các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: Việt Hưng.

Quốc hội sẽ xem xét thông qua các dự án Luật, nghị quyết; cho ý kiến đối với các dự án luật trong đó có các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, trình bày trước Quốc hội và nhiều dự án luật khác có liên quan đến công tác Công an. Nhằm góp phần tích cực, hiệu quả vào thành công của Kỳ họp, theo thông lệ, Bộ Công an tổ chức buổi gặp mặt với các đại biểu Quốc hội trong lực lượng Công an nhân dân để trao đổi về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự; quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với các dự án luật…, cũng như những vấn đề khác có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, giúp các đại biểu có thêm thông tin để tham gia, đóng góp ý kiến tại Quốc hội.

Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị các đồng chí đại biểu Quốc hội công tác trong lực lượng Công an nhân dân đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, tập trung nghiên cứu, thảo luận, tích cực tham gia đóng góp ý kiến tại mọi diễn đàn của Quốc hội. Tăng cường trao đổi thông tin với các đại biểu, các đoàn đại biểu Quốc hội về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự; những chủ trương, định hướng và cơ sở pháp lý, thực tiễn xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lực lượng Công an.

Việt Hưng