Tham dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND, các đồng chí lãnh đạo trong Ban giám đốc Học viện; đại diện một số đơn vị chức năng của Bộ Công an.

Lãnh đạo Học viện ANND và các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Trong quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt - Lào, đào tạo nguồn nhân lực là một trong những nội dung cơ bản, có ý nghĩa quan trọng. Trên tinh thần đó, trong hơn 70 năm xây dựng và phát triển, Học viện ANND đã có trên 50 năm đào tạo, bồi dưỡng hàng nghìn cán bộ an ninh cho Bộ An ninh Lào, góp phần phục vụ cuộc đấu tranh giành độc lập, hoà bình, thống nhất đất nước trước đây và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ nước CHDCND Lào hiện nay.

Thiếu tướng Nguyễn Quý Khoát, Phó Giám đốc Học viện ANND tặng hoa và quà của Học viện cho đại diện lưu học sinh Lào

Học viện ANND đã và đang đào tạo 34 khoá cán bộ an ninh trình độ đại học cho Bộ An ninh Lào với nhiều chuyên ngành khác nhau như trinh sát bảo vệ nội bộ, trinh sát bảo vệ an ninh xã hội, trinh sát phản gián, cử nhân an ninh điều tra, cử nhân an toàn thông tin và cử nhân quản lý nhà nước về An ninh quốc gia.

Đại diện Cục đào tạo tặng hoa và quà cho lưu học viên Lào đang học tập tại Học viện ANND

Đặc biệt, từ năm 1993, Học viện được giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ có trình độ sau đại học cho Bộ An ninh Lào. Đến nay, Học viện đã đào tạo hàng trăm cán bộ có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho Bộ An ninh Lào. 

Hầu hết các học viên Lào được đào tạo tại Học viện khi về nước đã và đang phát huy tốt phẩm chất và năng lực chuyên môn; trong đó có nhiều đồng chí được giao, giữ các cương vị lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước và Bộ An ninh Lào.

Các tổ chức trong Học viện ANND tặng hoa và quà cho đại diện lưu học viên Lào

Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Bộ An ninh nước CHDCND Lào của Học viện ANND đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng, tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào; là biểu hiện cụ thể sinh động của tình đoàn kết đặc biệt, thuỷ chung, trong sáng và hiệu quả giữa hai Đảng, hai Nhà nước; góp phần củng cố tình hữu nghị, gắn kết giữa hai dân tộc.

Các Khoa, đơn vị tặng hoa và quà cho đại diện lưu học viên Lào 

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Học viện ANND, đại diện các đơn vị chức năng của Học viện đã tặng hoa, quà cho các học viên Lào đang học tập tại Học viện ANND.

Một số tiết mục văn nghệ do lưu học viên Lào biểu diễn tại buổi gặp mặt
Lưu học viên Lào với các đại biểu tại buổi gặp mặt
Huyền Thanh