Nhằm tích cực hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5-6-2019) với chủ đề “ô nhiệm không khí và hành động của chúng ta”, trong buổi sáng chủ nhật, gần 1.000 đoàn viên, thanh niên, hội viên, phụ nữ Công an trong tỉnh đã có mặt đông đủ ra quân tham gia tổng vệ sinh, quét dọn khu vực trụ sở cơ quan, đơn vị và thu gom, xử lý rác thải… 

Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Công an tỉnh tham gia lao động, vệ sinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2019

Đây là hoạt động thiết thực góp phần nâng cao ý thức cho toàn thể cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ Công an tỉnh về công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống sinh hoạt văn minh; tạo thói quen cho mọi người tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng cảnh quan môi trường cơ quan, đơn vị “Xanh - sạch - đẹp".

Dũng Sâm