Ngày 13-1, tại Hà Nội, Hội phụ nữ Tổng cục Chính trị CAND tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội, phong trào phụ nữ Tổng cục năm 2016, triển khai chương trình công tác năm 2017. 

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị CAND nhấn mạnh: Hội phụ nữ Tổng cục Chính trị CAND là một tổ chức Hội lớn, công tác ở tất cả các lĩnh vực công tác xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng, công tác giảng dạy, nghiên cứu, quản lý giáo dục, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao.

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam tặng bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân.

Các tập thể xuất sắc nhận Bằng khen của Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội phụ nữ Bộ Công an và Hội phụ nữ Tổng cục Chính trị CAND.

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Do đó, cần tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống; động viên hội viên rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tích cực học tập nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Nghiên cứu để có nhiều biện pháp đổi mới toàn diện sâu sắc hơn về nội dung, phương thức hoạt động Hội và phong trào thi đua của Hội theo hướng cụ thể thiết thực, tránh hình thức, nhằm hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ 12 và chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017.

Tổ chức tập huấn các kỹ năng nhiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ Hội, để nhanh chóng tiếp cận và thực hiện tốt hơn chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy cho chị em; động viên chị em phát huy cao nhất khả năng đóng góp của mình cho gia đình và xã hội....

Vũ Linh