Đội TNTN đã tích cực giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Với phương châm "4 cùng" (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc) với bà con, Đội TNTN đã tổ chức thành 7 tổ công tác xuống 7 xóm của xã ở với dân, gắn bó với dân bằng những hành động cụ thể, thiết thực hằng ngày như: Giúp dân sửa sang nhà cửa, tu sửa đường dân sinh, cắt tóc, tắm gội cho trẻ em, cùng dân lên nương trồng ngô, trồng rau cải thiện đời sống, đến thăm hỏi các gia đình trong xóm, dạy trẻ em học chữ vào buổi tối…

Đồng thời, Đội TNTN đã tham mưu cho các thôn thành lập Đội an ninh xung kích, hoạt động có quy chế rõ ràng để bảo vệ xóm bản, phối hợp với Đoàn thanh niên cơ sở củng cố Chi đoàn thanh niên và phát động các hoạt động Đoàn, gắn hoạt động Đoàn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương

Hòa Trang