Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó trưởng Ban Dân vận Trung Ương, Phó trưởng đoàn kiểm tra; đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy.

Thời gian qua, Đảng ủy Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW, Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gắn với các Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an, của tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong tất cả các khâu từ tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết đến tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát.

Các giải pháp, các mặt công tác cán bộ đều được triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận và ủng hộ cao, nhiều năm liên tục Công an tỉnh được nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an và Chính phủ. Đến nay, Công an tỉnh đã triển khai sát nhập, hợp nhất, giải thể một số đơn vị cấp phòng, cấp đội theo chỉ đạo của Bộ Công an, giảm số đầu mối đơn vị cấp phòng từ 30 xuống 26.

Việc điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã đảm bảo tiến độ, đúng lộ trình theo quy định của Bộ Công an. Công an tỉnh đã điều động 97 cán bộ công an chính quy được điều động đảm nhiệm các chức danh tại công an  xã. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảm bảo đúng tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình, quy định.

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy Công an tỉnh Sơn La đạt được và đề nghị thời gian tới cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung mà 2 nghị quyết đã đề ra theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an và tỉnh Sơn La. 

Trung Hiếu