Tham gia Đoàn đại biểu còn có Đại tá Lê Anh Thống, Nguyên Giám đốc Công an tỉnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ hưu trí Công an tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Ban Chủ nhiệm và CLB hưu trí Công an tỉnh, lãnh đạo các đơn vị và đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ tiêu biểu của Công an tỉnh.

Tại các điểm đến thăm viếng, dâng hương, Đoàn đã kính cẩn báo cáo trước hương hồn các anh hùng liệt sỹ những thành tích, chiến công của lực lượng Công an Ninh Bình trong các mặt công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng. 

Đồng thời khẳng định, Lãnh đạo, CBCS Công an tỉnh Ninh Bình qua các thời kỳ luôn đời đời khắc ghi công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, các đồng chí thương, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 

Cũng trong chuyến về nguồn, Đoàn đại biểu đã đến thăm viếng, thắp hương cho các anh hùng liệt sỹ quê hương Ninh Bình tại các Nghĩa trang.

Một số hình ảnh trong chuyến công tác về nguồn của Đoàn đại biểu Công an tỉnh tại Quảng Trị:

Quốc Huy-Thế Quân