Đoàn đã có buổi hội thảo làm việc chính thức với Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Hải Dương. Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm quý trên lĩnh vực bảo vệ an ninh chính trị, đề cao cảnh giác trước những âm mưu thủ đoạn của bọn phản động và các thế lực thù địch, các biện pháp đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm giữ gìn trật tự an toàn xã hội, nhất là tội phạm về ma tuý, phòng ngừa tệ nạn xã hội, nhằm bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Hai bên nhất trí cao trong việc phối hợp chặt chẽ cùng đấu tranh phòng chống các loại tội phạm đạt hiệu quả cao, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Buổi chiều cùng ngày, Đoàn đã đến chào xã giao đồng chí Chủ tịch và các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh đồng thời đến thăm một số cơ sở công nghiệp, danh lam thắng cảnh và di tích của tỉnh Hải Dương…

Đoàn Quang