Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo Công an hai thành phố đã có cuộc hội kiến trao đổi kinh nghiệm về công tác bảo đảm ANTT giữa hai thành phố, giới thiệu các biện pháp mới trong quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là công tác quản lý nhân hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân

P.V.