Chiều 6-5, tại Hà Nội, Đoàn công tác số 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Trưởng Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Phó Trưởng Đoàn công tác... Về phía Bộ Tài chính có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính...

Đại tướng Tô Lâm phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo về mục đích, yêu cầu của buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm khẳng định, đến nay, công tác kiểm tra tại Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế giai đoạn từ ngày 1-1-2013 đến 30-9-2018 đã cơ bản hoàn thành các nội dung theo chương trình, kế hoạch đề ra. 

Để đảm bảo dân chủ, khách quan, Đoàn công tác số 02 tổ chức thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra để cùng thống nhất nhận định, đánh giá báo cáo Ban Chỉ đạo. Đại tướng Tô Lâm đề nghị, với tinh thần trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu cần tập trung thảo luận để đánh giá chính xác, khách quan và tìm ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế trong thời gian tới.

Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra nêu rõ: Ban can sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tài chính đã nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 192-KH/BCDDTWW và Quyết định số 196-QĐ/BCDDTWW của Ban Chỉ đạo, bảo đảm đúng yêu cầu, nội dung, chương trình kiểm tra. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác PCTN; lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát công tác PCTN, nhất là trong xây dựng và tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, định mức, chế độ về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước và công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án, vụ việc hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Các cơ quan, đơn vị của Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện các biện pháp thu giữ tài sản, hàng hóa, tang vật vi phạm, phong tỏa tài khoản theo quy định của pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm được giao. Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành được quan tâm, đem lại hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc phòng ngừa tham nhũng trong ngành tài chính...

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi nghe ý kiến tham gia của các đại biểu, phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt Đoàn công tác số 02, Đại tướng Tô Lâm ghi nhận và đánh giá sự nỗ lực của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính trong công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. Đồng thời, đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt công tác phối hợp thực hiện thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trong thời gian tới.

Đại tướng Tô Lâm đề nghị, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, đề xuất, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trong lĩnh vực tài chính, tài sản công, thu chi ngân sách Nhà nước... 

Toàn cảnh buổi làm việc.

Phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ, các cơ quan liên quan xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật về PCTN và tổ chức thực hiện Công ước Liên Hợp quốc về chống tham nhũng, góp phần nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. 

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, chuyển giá, rửa tiền... bảo đảm xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với các vụ án, vụ việc vi phạm. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm về kinh tế, tham nhũng. 

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị qua thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, bảo đảm hiệu quả, hiệu lực, kỷ cương, kỷ luật Tài chính – ngân sách Nhà nước, góp phần chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực...

Đại tướng Tô Lâm đề nghị Đoàn công tác số 02 tổng hợp, tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp tại buổi làm việc, hoàn thiện Báo cáo kết quả kiểm tra trình Ban Chỉ đạo trong thời gian tới.

Quang Minh