Thiếu tướng Tô Xuân Bốn tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Với hơn 230 đoàn viên, trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, ngoài chủ động triển khai thực hiện nhiều biện pháp giáo dục, quán triệt có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, lực lượng CAND, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Trại giam An Phước còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, khơi dậy tính tự giác, tinh thần phấn đấu, cống hiến và khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong rèn luyện, công tác như: Diễn đàn “Khát vọng tuổi trẻ”, “Nếu tôi là Bí thư chi đoàn”, “Thanh niên, phụ nữ với Đảng - Đảng với thanh niên, phụ nữ”…

Với những thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ, năm 2013, Đoàn Thanh niên Trại giam An Phước vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; nhiều năm liên tục, Đoàn Thanh niên được đoàn cấp trên đánh giá là một trong những lá cờ đầu.

Thiếu tướng Tô Xuân Bốn tặng hoa chúc mừng 11 thành viên Ban Chấp hành khóa X
Toàn cảnh Đại hội

Sau khi thảo luận, Đại hội nhất trí đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2017 - 2019 với nhiều nhiệm vụ trọng tâm và 5 chỉ tiêu cụ thể. 

Trong đó, tập trung làm tốt công tác giáo dục về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tác phong và ý thức tổ chức kỷ luật cho đoàn viên. Đoàn Thanh niên Trại giam An Phước quyết tâm xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh và ngày càng phát triển về mọi mặt nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 

Đại hội bầu Ban Chấp hành mới gồm 11 ủy viên và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn Thanh niên Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp gồm 7 đồng chí. Đồng chí Hoàng Văn Thông được tín nhiệm bầu làm Bí thư.

V.Thủy-H.Lý