Tại buổi sinh hoạt, đại diện đoàn thanh niên thuộc các lực lượng nghiệp vụ Tổng cục An ninh đã thảo luận làm rõ, vai trò và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay trong việc tìm hiểu và xây dựng phong cách, rèn luyện bản lĩnh để phát huy tinh thần xung kích của thế hệ kế tục sự nghiệp bảo vệ ANQG. 

Các đại biểu tham dự buổi sinh hoạt chính trị “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Các tham luận đều khẳng định, Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục An ninh nói chung, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Bộ Công an và cấp uỷ, lãnh đạo các cấp luôn đánh giá cao vai trò, vị trí của thanh niên Tổng cục; quan tâm, chăm lo, chỉ đạo thường xuyên công tác giáo dục chính trị tư tưởng..., với mục tiêu xây dựng lớp thanh niên ưu tú, có bản lĩnh trong công tác, chiến đấu, nhân văn trong các mối quan hệ xã hội, kế tục trung thành và xuất sắc truyền thống anh hùng của lực lượng CAND Việt Nam nói chung và Tổng cục An ninh nói riêng.

Các tham luận cũng chỉ rõ những vấn đề còn tồn tại để đưa ra những giải pháp góp phần đẩy lùi các biểu hiện suy thoái “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong tuổi trẻ CAND nói chung và Tổng cục An ninh nói riêng.

Buổi sinh hoạt chính trị đồng thời thể hiện nhận thức sâu sắc của tuổi trẻ Tổng cục An ninh về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. 

Đây là hoạt động có ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2017).

Xuân Mai