Qua đó nhằm tuyên truyền và nâng cao ý thức trách nhiệm cho CBCNV và huy động mọi người cùng tham gia công tác Phòng cháy và chữa cháy góp phần hạn chế đến mức thấp nhất về hậu quả khi có cháy, nổ xảy ra.

Triển khai lực lượng, phương tiện dập tắt đám cháy

Thông qua phương án phối hợp chữa cháy và CNCH nhằm đánh giá khả năng chỉ huy của các cấp Lãnh đạo trong huy động lực lượng, phương tiện; khả năng tổ chức chữa cháy, thoát nạn của lực lượng cơ sở, sự phối hợp chữa cháy của lực lượng chữa cháy cơ sở và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, hoạt động của phương tiện, dụng cụ chữa cháy trong công tác phối hợp chữa cháy và CNCH của các lực lượng tham gia và hạn chế đến mức thấp nhất về hậu quả khi có cháy, nổ xảy ra. Góp phần ổn định và phát triển kinh tế, giữ vững TTATXH trên địa bàn thành phố.

Việt Thành