Krông Nô là huyện vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh Đắk Nông, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số từ các tỉnh phía Bắc và các địa phương khác đến làm ăn sinh sống, cư trú rải rác nên việc đi lại, tiếp cận, gặp gỡ thu thập thông tin của người dân gặp không ít khó khăn. 

Bên cạnh đó, một bộ phận người dân trên địa bàn là người đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí còn nhiều hạn chế, không biết chữ, thông tin cá nhân trong các loại giấy tờ của họ không thống nhất... gây không ít khó khăn trong việc kê khai các loại biểu mẫu, đối chiếu, xác minh thông tin phục vụ công tác cấp, quản lý Căn cước công dân...

Để bảo đảm tiến độ đề ra, cùng với việc chủ động triển khai có hiệu quả các mặt công tác, Công an huyện đã làm tốt tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện và Ban chỉ đạo Đề án 896 huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chủ động triển khai có hiệu quả Dự án cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và kịp thời; Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, kiểm tra và phúc tra thông tin dân cư.

Cán bộ Công an huyện Krông Nô đến tận nhà dân tuyên truyền, thu thập thông tin dân cư.

Đặc biệt, để nâng cao nhận thức, năng lực công tác nhằm đảm bảo tính xuyên suốt, tạo sự thống nhất trong quá trình thực hiện, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Krông Nô đã quán triệt đến 100% các CBCS, nhất là chỉ huy, cán bộ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện và Công an các xã, thị trấn về mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, tầm quan trọng của dự án. Phân công nhiều tổ công tác với hàng trăm lượt CBCS trực tiếp xuống cơ sở để cùng với lực lượng Công an các xã, thị trấn và các ban, ngành, đoàn thể đến từng thôn, buôn, từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ nội dung, mục đích và tầm quan trọng của dự án này.

Thiếu tá Vi Văn Hồi, Trưởng Công an xã Nâm Nung, huyện Krông Nô cho biết, Nâm Nung hiện có 6 thôn, bon với 14 dân tộc anh em cùng sinh sống. Đây là địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT. Cùng với việc làm tốt công tác bảo đảm ANTT, Công an xã Nâm Nung đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn. Công an xã còn huy động lực lượng làm thêm giờ, làm việc cả ngày thứ bảy, chủ nhật; đến từng hộ gia đình, để tạo điều kiện thuận lợi nhất về địa điểm, thời gian cho công dân kê khai thông tin.

Theo Thượng tá Trần Thanh Tuấn, Trưởng Công an huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, việc triển khai hoàn thiện Dự án cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư ngay từ cơ sở có ý nghĩa rất quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, tạo nên sự đổi mới, hiện đại; đặc biệt là đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm chi phí và tiết kiệm giấy tờ, thời gian cho nhân dân.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của dự án, thời gian vừa qua, đơn vị đã tích cực triển khai các giải pháp, thực hiện nhiệm vụ được phân công với tinh thần quyết tâm cao nhằm hoàn thiện Dự án cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trong thời gian sớm nhất. 

Nhờ triển khai quyết liệt nên đến nay, Công an huyện Krông Nô đã hoàn thành việc thu thập thông tin 100% dân cư trên địa bàn, trong đó đã phúc tra và hoàn thành cập nhật bổ sung thông tin dân cư giai đoạn 1 và tiếp tục kiểm tra thông tin nhằm đảm bảo thông tin dân cư đưa vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đúng, đủ, góp phần đảm bảo tiến độ của việc thực hiện dự án trên toàn tỉnh.

Minh Quỳnh – Bá Hiển