Tại buổi lễ, Trung tướng Lê Văn Đệ đã bày tỏ sự ủng hộ, đánh giá cao sáng kiến xây dựng, ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Cục Công tác Chính trị và Vụ Thư viện, giữa thư viện CAND và thư viện Quân đội về công tác thư viện, xây dựng phong trào đọc sách trong CAND, Quân đội nhân dân (QĐND). 

Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu tại buổi lễ

Trung tướng Lê Văn Đệ khẳng định: Đối với lực lượng CAND, trong suốt 71 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp đã luôn quan tâm, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, trong đó có thiết chế thư viện nhằm đảm bảo nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần, thông tin, nghiên cứu, nâng cao kiến thức toàn diện cho cán bộ, chiến sĩ Công an.

Mô hình, tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của hệ thống thư viện, phòng đọc trong CAND từng bước được củng cố, phát triển. Hiện nay, trong CAND có hơn 110 thư viện, 529 phòng đọc, 3.027 tủ sách với đội ngũ gần 1.000 cán bộ làm công tác thư viện. Hoạt động thư viện đang phát huy tác dụng tích cực, phục vụ cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ, góp phần phát triển văn hóa đọc trong CAND.

Lãnh đạo Cục Công tác Chính trị và Vụ Thư viện ký kết hợp tác dưới sự chứng kiến của Trung tướng Lê Văn Đệ và các đại biểu

Trung tướng Lê Văn Đệ cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đặt ra rất nặng nề và cấp bách. Do đó, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an và Quân đội cần nâng cao trình độ chính trị mọi mặt, mà một trong những biện pháp đó là thông qua phong trào đọc sách tại các phòng đọc, thư viện; Yêu cầu Cục trưởng Cục Công tác chính trị thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nội dung đã ký kết. Các đơn vị tham gia ký kết cần quan tâm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, toàn diện các nội dung và trách nhiệm đã thống nhất.

Đại diện lãnh đạo thư viện CAND và thư viện Quân đội ký kết hợp tác hoạt động 

Bà Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện cũng chia sẻ, lễ ký kết hợp tác lần này rất có ý nghĩa trong việc khẳng định vai trò của thư viện trong cuộc sống hiện đại nói chung, trong lực lượng CAND nói riêng. Sau lễ ký kết này, với sự chung tay hợp sức của Cục Công tác Chính trị, Bộ Công an, Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, sự phối hợp chặt chẽ giữa thư viện CAND và thư viện Quân đội, hiệu quả quản lý Nhà nước về thư viện trong CAND cũng như thế mạnh về cơ sở vật chất của hệ thống thư viện CAND, thư viện Quân đội, thư viện công cộng sẽ được phát huy, góp phần tích cực vào nâng cao sự hiểu biết, mức hưởng thụ của cán bộ chiến sĩ về văn hóa, góp phần đẩy mạnh hoạt động thư viện phát triển.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Chính trị đại diện lãnh đạo Cục nhận sách do Vụ Thư viện tặng

Tại buổi lễ, Cục Công tác Chính trị, Bộ Công an và Vụ thư viện, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch đã thống nhất, ký kết chương trình phối hợp công tác trong việc nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về thư viện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập trong hệ thống thư viện CAND 2016 – 2021.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau lễ ký kết hợp tác

Thư viện CAND và thư viện Quân đội cũng đã thống nhất ký kết phối hợp 10 nội dung hoạt động từ năm 2016 đến năm 2020.

Hoa Nguyễn