Dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình và TP Hải Phòng; các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an; Công an, Cảnh sát PCCC các địa phương...

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đã thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ “Đồng ý đề xuất dự án Đầu tư phương tiện, cơ sở hạ tầng và nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đề xuất sử dụng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản. Bộ Công an triển khai lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định chủ trương đầu tư, trong đó dành vốn vay cho các ưu tiên cao nhất của công tác PCCC. Ưu tiên thấp hơn thì dùng nguồn vốn trong nước, trong đó cần có sự tham gia đóng góp của địa phương”...

Thứ trưởng Bùi Văn Thành chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến và thống nhất chủ trương đóng góp kinh phí xây dựng doanh trại cho các đơn vị Cảnh sát PCCC địa phương, bên cạnh sự hỗ trợ kinh phí của Bộ Công an; đồng thời, đề xuất những kiến nghị, giải pháp để Dự án được triển khai trong thời gian sớm nhất...

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bùi Văn Thành nêu rõ, sau cuộc họp này, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng nguồn vốn trong nước để xây dựng các doanh trại cho Cảnh sát PCCC & CNCH tỉnh, thành phố theo dự án ODA Nhật Bản. 

Bộ Công an và các địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả dự án, góp phần nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự và môi trường đầu tư của địa phương...

Nam Anh