Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh đã quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và phẩm chất, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sức lan toả trong Đảng bộ và toàn lực lượng.

Thường xuyên thông tin tuyên truyền, định hướng kịp thời cho đảng viên, cán bộ chiến sĩ về các vấn đề mới, phức tạp, nổi cộm về ANTT.

Làm tốt công tác nắm và yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng CAND, giải quyết tình hình tư tưởng của đảng viên, cán bộ chiến sĩ, nhất là trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị, Đề án 106 của Bộ Công an về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, triển khai tổ chức bộ máy mới của Công an tỉnh, của các phòng, Công an cấp huyện và thực hiện Đề án "Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã".

Công an Thanh Hóa phối hợp với lực lượng Bộ đội biên phòng làm tốt công tác bảo vệ an ninh biên giới.

Quan tâm đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với các khẩu hiệu hành động cụ thể như: “Xây dựng hình ảnh người CBCS Công an Thanh Hoá bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân”; “Bản lĩnh vững vàng, phẩm chất trong sáng, giữ kỷ cương phép nước; phấn đấu hết mình, sẵn sàng hy sinh, vì nhân dân phục vụ”...

Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng cơ sở, xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, nhất là việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cấp ủy và thủ trưởng đơn vị.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy Đảng, UBKT các cấp và công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực công tác, phòng ngừa, làm giảm tiêu cực, vi phạm xảy ra. Khuyến khích đảng viên, CBCS tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, pháp luật, nghiệp vụ. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ. Thường xuyên rà soát, đảm bảo chặt chẽ trong thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị của đảng viên, CBCS.

Tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, quy trình, chế độ công tác; giáo dục, phòng ngừa sai phạm trong đội ngũ CBCS; nâng cao ý thức bảo vệ bí mật nhà nước, kỷ luật phát ngôn, trao đổi thông tin qua mạng Internet. Tập trung giải quyết đối với vấn đề CBCS vay nợ. Xác minh, giải quyết kịp thời các thông tin, vụ việc liên quan đến CBCS; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm siết chặt kỷ luật nội bộ.

Trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, Công an tỉnh Thanh Hoá đã thực hiện tốt phương châm “An ninh chủ động” và các mục tiêu cơ bản về công tác an ninh, đó là: Không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; không để hình thành điểm nóng về ANTT; không để xảy ra biểu tình, đình công trái pháp luật gây phức tạp về ANTT; không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn tỉnh.

Mặt khác, Công an tỉnh đã xây dựng và triển khai nhiều phương án, kế hoạch công tác chuyên sâu, giữ vững an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm; đặc biệt là an ninh tuyến biên giới phía Tây, an ninh tuyến biển, an ninh nội bộ, an ninh xã hội, an ninh kinh tế, an ninh thông tin và an ninh trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm của tỉnh, các dự án kinh tế trọng điểm; giữ vững an ninh chính trị nội bộ, văn hóa tư tưởng và thông tin truyền thông.

Ngăn chặn có hiệu quả hoạt động “diễn biến hòa bình”, tác động làm “chuyển hóa nội bộ”, không để xảy ra hoạt động phá hoại và hình thành tổ chức phản động, tổ chức chính trị đối lập; đấu tranh bóc gỡ, xử lý, vô hiệu hóa hoạt động của nhiều đối tượng phản động như: Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Điệp, Va Chống Sự, Lê Văn Sơn, Nguyễn Văn Tráng…; điều tra xử lý kịp thời các vụ án, vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến ANQG.

Trên lĩnh vực đấu tranh, phòng chống tội phạm, Đảng bộ Công an tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật Thi hành án hình sự.

Hằng năm liên tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; lập án, đấu tranh, triệt xóa hàng chục băng, nhóm tội phạm hình sự hoạt động phức tạp, trong đó có gần 10 băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, cộm cán, hoạt động nhiều năm, như: Tuấn Thần đèn, Đạt Ma, Cự đen, Tùng Thụ, Vân Đa…; đã chỉ đạo triệt phá nhiều băng nhóm hoạt động “tín dụng đen” như Tập đoàn tài chính Nam Long, Tín Nghĩa, 5 công ty dịch vụ tài chính trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Riêng năm 2019 đã điều tra, xử lý 59 vụ, 243 đối tượng liên quan đến “tín dụng đen”; khởi tố 27 vụ, 99 bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” (chiếm 12,6% tổng số vụ khởi tố của cả nước), được Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh biểu dương, khen ngợi, quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ.

Có thể khẳng định: 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XVIII đã đem lại kết quả hết sức quan trọng và toàn diện. Kết quả đó là tiền đề, động lực để toàn Đảng bộ và lực lượng Công an tỉnh Thanh Hoá vững tin phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra, trong mọi tình huống luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Thái Thanh