Cùng dự có các đồng chí: Lê Xuân Trường, Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ; Thiếu tướng Nguyễn Thế Bình, Cục trưởng Cục Viễn thông và Cơ yếu Bộ Công an.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, các đại biểu và các học viên tại Lễ khai giảng.

Theo Ban Tổ chức, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc về việc khẩn trương triển khai Kế hoạch đào tạo, triển khai đường truyền, bảo mật và xác thực dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào ngày 13/9/2020 vừa qua, Cục Viễn thông và Cơ yếu đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo và phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ xây dựng nội dung, giáo trình đào tạo bảo đảm phù hợp với từng đối tượng theo 4 cấp Công an.  

Đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương chọn cử những cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ tham gia lớp đào tạo.

Tại đợt đào tạo cấp Bộ lần này sẽ triển khai tổ chức 8 lớp liên tục. Mỗi lớp đào tạo tương ứng với thành phần tham gia cụ thể. Trong đó,  tại lớp đào tạo thứ nhất khai giảng chiều 28/9 gồm 70 học viên là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Đội Viễn thông - Cơ yếu của Công an các tỉnh phía Bắc từ Quảng Trị trở ra; Công an thành phố Đà Nẵng, Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh và cán bộ cơ yếu các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an, đặc biệt là đồng chí Bộ trưởng luôn quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư và Căn cước công dân. Bộ Công an đã xác định việc xây dựng Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư là nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Công an trong năm 2020 và năm 2021.

 Để đẩy mạnh triển khai Dự án Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện dự án Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng tiến độ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đặt mục tiêu hoàn thành và tổ chức Lễ bấm nút chính thức đi vào vận hành vào ngày 26/02/2021. 

Dự án có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, được coi là kho tài nguyên quốc gia trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử; cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về dân cư.

Các đại biểu tham dự Lễ Khai giảng.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho rằng đây là những nhiệm vụ cấp bách và hết sức quan trọng, do vậy, việc tổ chức tập huấn, đào tạo cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ Công an từ cấp Bộ đến cấp xã mang một ý nghĩa rất quan trọng và phải được tiến hành thực sự nghiêm túc, bài bản.

Thiếu tướng Nguyễn Thế Bình, Cục trưởng Cục Viễn thông và Cơ yếu lĩnh hội ý kiến chỉ đạo. 

Quá trình đào tạo, tập huấn phải đảm bảo đúng đối tượng, nội dung thiết thực, hiệu quả và quán triệt được đầy đủ tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác huấn luyện, đào tạo này đến tất cả Công an các cấp.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, Cục Viễn thông và Cơ yếu cần chủ động đảm bảo đầy đủ các quy trình tập huấn một cách bài bản, nghiêm túc, đúng các quy định của ngành Cơ yếu; giúp các học viên lĩnh hội được ý nghĩa thực sự của việc triển khai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nắm vững các nội dung được truyền đạt. Từ đó, lựa chọn được lực lượng nòng cốt phục vụ công tác đào tạo và triển khai bảo mật, xác thực thông tin phục vụ Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Các học viên tại Lớp đào tạo bảo mật và xác thực thông tin.

Đối với Ban Cơ yếu Chính phủ, trực tiếp là các đơn vị chuyên môn, kỹ thuật nghiệp vụ thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị quan tâm, bố trí những đồng chí giảng viên, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm trong công tác chuyển giao công nghệ và huấn luyện đào tạo để giúp Bộ Công an, trực tiếp là Cục Viễn thông và Cơ yếu có thể đảm nhiệm được nhiệm vụ đào tạo và triển khai, vận hành, sử dụng hệ thống bảo mật, xác thực thông tin.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, mỗi học viên phải nâng cao tự giác, nghiêm túc học tập, thực sự nhận thức đúng tầm quan trọng và nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội kiến thức được truyền tải để áp dụng vào quá trình công tác và tham mưu cho lãnh đạo các cấp chỉ đạo và tổ chức triển khai, quản lý khai thác sử dụng và hướng dẫn bảo mật hiệu quả. Đồng thời nắm vững quy trình đào tạo, để triển khai đào tạo tại địa phương khi được giao nhiệm vụ.

Tâm Phạm