Trước khi diễn ra chương trình, tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, trụ sở Bộ Công an, Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an do Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã thành kính tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người cha kính yêu của lực lượng vũ trang.

Đoàn đại biểu thành kính tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an, các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng. Nhiều chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ưu đãi đối với người có công đã được ban hành; đối tượng thụ hưởng chính sách ưu đãi được mở rộng, các chế độ ưu đãi từng bước được bổ sung, hoàn thiện, thể hiện sự trân trọng, biết ơn, chăm lo của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ dâng nén hương thơm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thực hiện chính sách "đền ơn đáp nghĩa", đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ người trồng cây" của dân tộc ta, thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình chính sách và người có công với cách mạng với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, như: Chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; tặng quà, tạo việc làm cho gia đình chính sách và chung tay góp sức vào công tác đền ơn đáp nghĩa...

Đoàn đại biểu dành một phút tưởng niệm anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh linh các anh hùng liệt sỹ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an xin hứa tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang và những cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh. Lực lượng CAND tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc và Nhân dân; đẩy mạnh thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy CAND.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ dâng hương tại Nhà tưởng niệm.
Thứ trưởng Lê Tấn Tới cùng Đoàn đại biểu dâng hương tại Nhà tưởng niệm.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, gian khổ, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các cấp, các ngành, gắn bó máu thịt với Nhân dân; quyết tâm xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, xứng đáng là CAND như lời dạy của Bác.

Đoàn đại biểu đã dành một phút tưởng niệm trước anh linh của Người, đồng thời dâng hương tại Nhà tưởng niệm...

Quỳnh Vinh - Xuân Trường