Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá có vai trò quan trọng, trong đó việc đơn giản hóa thủ tục, việc tiếp nhận hồ sơ và xử lý nhanh và chính xác, đúng pháp luật với mục tiêu “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Trên cơ sở đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực trong đó Bộ phận một cửa được ưu tiên quan tâm hàng đầu. 
Toàn cảnh hội nghị.

Công tác quản lý cán bộ tại đơn vị có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, tích cực; Nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất; kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh thường xuyên được siết chặt, ý thức tổ chức kỷ luật của CBCS được nâng lên rõ rệt, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công tác cải cách hành chính được nâng cao góp phần quan trọng trong việc thực hiện tốt nội dung xây dựng lực lượng Cảnh sát giao thông “chính quy hơn, tận tụy hơn, lễ phép hơn, quyết liệt hơn, uy tín hơn”.

Các Trạm, Đội công tác ký cam kết thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019

Tại hội nghị, các Trạm, Đội công tác cam kết thực hiện 5 nhiệm vụ cải cách hành chính. Trong đó, một số nhiệm vụ như: thực hiện đồng bộ cải cách hành chính trong nội bộ đơn vị và cải cách hành chính trên các lĩnh vực liên quan đến cá nhân, tổ chức ngoài xã hội. Chủ động tạo nguồn lực để đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là xây dựng mới, nâng cấp bộ phận một cửa, mua sắm trang thiết bị phục vụ tiếp dân và công tác Công an; Giám sát chặt chẽ việc tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính.

Kiên quyết xử lý nghiêm, điều chuyển những CBCS sai phạm, có lời nói, hành vi thiếu chuẩn mực ra khỏi bộ phận trực tiếp làm việc với nhân dân... Đồng thời, các Trạm, Đội công tác đăng ký thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm 2019.

Minh Khôi