Tham dự buổi làm việc, về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Nam có ông Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Sau khi nghe Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, báo cáo tình hình công tác của Công an tỉnh trong năm 2019 và những tháng đầu năm 2020, trong đó có việc chủ động triển khai các nhiệm vụ bảo đảm ANTT Đại hội Đảng các cấp và các hoạt động của Năm Chủ tịch ASEAN 2020 diễn ra ở địa phương, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Công an tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cho rằng năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Năm 2020, Việt Nam sẽ đăng cai, tổ chức nhiều hội nghị quốc tế lớn, nổi bật là Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36, đồng thời đảm nhiệm vai trò Chủ tịch AIPA 41, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc,…

Các hội nghị diễn ra trong bối cảnh, tình hình quốc tế, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; tình hình trong nước, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn những khó khăn, thách thức tác động đến công tác chuẩn bị, tổ chức.

Ông Lê Trí Thanh phát biểu tại buổi làm việc.

Để đảm bảo ANTT, y tế các Hội nghị ASEAN 2020 diễn ra ở địa phương và hoạt động tham quan, du lịch của đại biểu tham dự Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Tiểu ban ANTT ASEAN 2020 và Tỉnh ủy, UBND tỉnh đến các cấp lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ về ý nghĩa chính trị quan trọng của Năm Chủ tịch ASEAN 2020, trong đó đảm bảo tuyệt đối ANTT góp phần cho thành công của Hội nghị là nhiệm vụ chính trị của toàn lực lượng Công an và Công an tỉnh Quảng Nam trong năm 2020.

Quảng Nam và các tỉnh, thành phố được lựa chọn tổ chức các sự kiện ASEAN 2020 là cơ hội để quảng bá, thu hút đầu tư nước ngoài phát triển kinh tế ở khu vực miền Trung.

Căn cứ các kế hoạch của Bộ Công an, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam về đảm bảo ANTT Năm Chủ tịch ASEAN 2020, Công an tỉnh Quảng Nam rà soát, bổ sung các kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT Hội nghị, chương trình tham quan, du lịch và chương trình phu nhân/ phu quân các nguyên thủ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 và đại biểu tham dự Hội nghị ở địa phương chu đáo, không để thiếu sót, sơ hở, đặc biệt là không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Các kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT phải phân công, phân cấp cụ thể, rõ ràng, chi tiết, gắn kết với công tác bảo đảm ANTT phục vụ tổ chức Đại hội Đảng các cấp ở địa phương.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh Công an tỉnh Quảng Nam cần tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, nghiên cứu, phân tích, dự báo âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch; tăng cường công tác bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng, bảo vệ bí mật Nhà nước; chủ động phát hiện, tham mưu UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo giải quyết hiệu quả các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân, nhất là vùng tập trung đồng bào dân tộc, tôn giáo, không để nảy sinh tình hình phức tạp về ANTT trong thời gian Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36.
Ngọc Thi