Để công tác phối hợp đạt được kết quả cao, ngay từ đầu Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo cho Công an TP Cà Mau làm đơn vị chủ công thực hiện nghiêm túc công tác này.

Hai năm qua, Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, Luật Hàng không dân dụng sâu rộng trong quần chúng nhân dân, thông qua các biện pháp như trực tiếp và gián tiếp trên phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trên các trạm truyền thanh của phường, tuyên truyền tại các cuộc hội, họp dân kèm theo tranh ảnh, panô, áp phích minh họa để người dân hiểu và ý thức hơn nội quy quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trật tự xã hội tại Cảng Hàng không Cà Mau.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2009 đến nay, đã có 229 hộ dân sống gần khu vực Cảng Hàng không Cà Mau ký cam kết về việc thực hiện đúng nội quy, quy định về đảm bảo trật tự an ninh trong khu vực Cảng Hàng không Cà Mau, không thả súc vật vào khu vực cấm, chặt tỉa cây cao không để vi phạm tĩnh không sân bay…

Về phía Tổng Công ty Hàng không Miền Nam cũng đã chỉ đạo Cảng Hàng không Cà Mau thực hiện đúng các quy chế phối hợp như: tăng cường các biện pháp tuyên truyền đến từng hành khách về nội quy, quy định cũng như quyền và nghĩa vụ của hành khách khi tham gia các chuyến bay. Đồng thời bố trí các lực lượng trực ban, trực an ninh, trực kỹ thuật… 24/24h để kịp thời phát hiện các vụ vi phạm về ANTT trong và ngoài khu vực Cảng Hàng không để hỗ trợ cơ quan Công an ngăn chặn và xử lý nghiêm túc.

Nhờ vậy những vụ vi phạm về an ninh trật tự an toàn xã hội trong khu vực Cảng Hàng không Cà Mau xảy ra được phát hiện và ngăn chặn kịp thời

Ngọc Thúy