Mường Nhé (Điện Biên) nằm ở vị trí chiến lược, cửa ngõ ngã ba có đường biên giới dài, giáp với hai nước bạn Lào và Trung Quốc, có nhiều đường tiểu ngạch, địa hình rừng núi hiểm trở, chia cắt, nhân dân hai bên biên giới có mối quan hệ đồng tộc, thân tộc...

Hiện nay, huyện Mường Nhé có 10 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mông chiếm trên 70% dân số của huyện, phần lớn là dân di cư tự do từ các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái... đến.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc

Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã triển khai thực hiện một số chương trình, dự án thiết thực, cùng với sự nỗ lực, chung tay của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mường Nhé, tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện Mường Nhé đã có bước phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên.

Tuy nhiên, so với mặt bằng chung của tỉnh Điện Biên và cả nước, huyện Mường Nhé vẫn là huyện nghèo nhất trong số 62 huyện nghèo của cả nước đang được thụ hưởng Nghị quyết 30A của Chính phủ; dân chủ yếu là dân di cư tự do, cuộc sống khó khăn, không có đất sản xuất...

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Huyện Mường Nhé là địa bàn quan trọng về quốc phòng - an ninh, tuy nhiên đời sống người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế, văn hóa, xã hội. Thời gian qua, các cấp, các ngành, cơ quan đã sát vai với tỉnh Điện Biên để đưa huyện Mường Nhé trở thành điểm sáng phát triển kinh tế - xã hội, điểm sáng tích cực trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần củng cố quốc phòng - an ninh, giữ gìn an ninh, trật tự, duy trì sự ổn định, cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân. 

Bộ trưởng Tô Lâm dự buổi làm việc.

Trên cơ sở đó Bộ Công an tiếp tục phối hợp cùng với tỉnh Điện Biên, huyện Mường Nhé vận động các cơ quan, các ngành, các cấp hỗ trợ xây dựng nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách, những người có công với đất nước… 

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Việc ổn định chỗ ở, cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Điện Biên nói chung, huyện Mường Nhé nói riêng tiếp tục thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với đồng bào, củng cố lòng tin của nhân dân, giúp nhân dân phát triển kinh tế.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả việc hỗ trợ xây dựng nhà tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ, các đơn vị chức năng của tỉnh Điện Biên, huyện Mường Nhé tính toán cụ thể về số lượng, đối tượng, cách thức triển khai, tổ chức khảo sát, thiết kế, xây dựng…,  sao cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn và phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc sinh sống tại địa phương...

Mai Anh