Trong 6 tháng đầu năm 2019, Cục QLXD&DT đã chủ động cập nhật các quy định mới về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý nhà và đất của Nhà nước nhằm bổ sung, thống nhất về nhận thức từ cơ quan quản lý đến cán bộ trực tiếp triển khai thực hiện dự án đầu tư trong CAND, nhằm mục đích thực hiện đúng pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư phát triển doanh trại CAND.

Các cá nhân xuất sắc nhận Giấy khen của Cục QLXD&DT             

Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Thiếu tướng Lê Văn Long nhấn mạnh, Cục QLXD&DT tiếp tục tổ chức quản lý, triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019, danh mục kế hoạch chuẩn bị đầu tư năm 2020 phù hợp với chủ trương, định hướng và mục tiêu theo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ. 

Nắm chắc tình hình, thực trạng tại địa phương, từ đó tham mưu, phê duyệt chính xác, kịp thời các hồ sơ đầu tư xây dựng cơ bản, giải quyết các yêu cầu về quản lý nhà đất. Tiến hành thẩm định trình duyệt hồ sơ đảm bảo yêu cầu về thời gian theo quy định, nâng cao chất lượng thẩm định để các đơn vị, địa phương sớm có đủ điều kiện triển khai kế hoạch. 

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, quản lý quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình và nhà, đất trong CAND; hiệu chỉnh, bổ sung tài liệu phục vụ công tác quy hoạch cơ sở làm việc, doanh trại, cải tạo, sửa chữa công trình. Chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ làm tốt công tác tham mưu về chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác xây dựng cơ bản, nhà đất trong CAND…

L.C