Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị chủ trì cuộc họp.

Chương trình Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất; hai chương trình hoà nhạc được tổ chức vào các ngày 15 và 16/8/2020 tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia là các hoạt động trọng đại của lực lượng CAND. Qua đó, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của CAND Việt Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; góp phần củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và CBCS CAND thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Đồng thời, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND.

Hai chương trình hoà nhạc với chủ đề “75 năm vinh quang CAND Việt Nam” được tổ chức trang trọng, ấn tượng có nội dung ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hoá, tinh thần ở mức độ cao; phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và CBCS trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới. 

Để việc tổ chức các các chương trình được an toàn, trọng thể, tại cuộc họp, các đại biểu đã nghiên cứu, cho ý kiến về những thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện; đồng thời, đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thống nhất nhiều nội dung, phân công nhiệm vụ cụ thể trong kế hoạch tổ chức các chương trình.


Vũ Linh