Tham dự Đại hội có Trung tướng Trần Bá Thiều, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND...

Trung tướng Trần Bá Thiều, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại Đại hội.

Đại hội đã nghe đại diện Hội phụ nữ Tổng cục trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo Tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ Tổng cục nhiệm kỳ 2011 - 2016; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 – 2021; báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Hội phụ nữ Tổng cục nhiệm kỳ 2016-2021; thảo luận Báo cáo chính trị của Phụ nữ Tổng cục trình Đại hội.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Hội phụ nữ Tổng cục Chính trị CAND nhiệm kỳ mới.

Trong chương trình, Đại hội đã bầu và công bố kết quả bầu, ra mắt Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Tổng cục Chính trị CAND, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trung tướng Trần Bá Thiều bày tỏ sự nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các chỉ tiêu của công tác Hội, phong trào phụ nữ của Tổng cục được thể hiện trong báo cáo của Đại hội. Đó là những vấn đề rất cụ thể, những yêu cầu rất cao, đòi hỏi các hội viên phải nỗ lực, tự khẳng định.

Trung tướng Trần Bá Thiều, Đại tá Ngô Thị Hoài Thu tặng hoa chúc mừng BCH Hội phụ nữ Tổng cục Chính trị CAND nhiệm kỳ 2016-2021.

Để triển khai có hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ của Tổng cục trong thời gian tới, Trung tướng Trần Bá Thiều đã chỉ đạo một số nội dung trọng tâm để các cấp Hội phụ nữ trong Tổng cục thực hiện trong thời gian tới: Cấp uỷ, lãnh đạo và các cấp Hội phụ nữ trong Tổng cục phải tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức theo 4 tiêu chí “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang", không ngừng nâng cao năng lực, trình độ mọi mặt cho hội viên.

Các cấp Hội cần bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tổ chức động viên hội viên tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên từng vị trí công tác...

Các đai biểu tham dự Đại hội.  Ảnh Hiếu Quỳnh.

Đảng uỷ, lãnh đạo Tổng cục và các cấp uỷ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục, các Học viện, trường CAND thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo  sát sao, cụ thể công tác Hội và công tác cán bộ nữ...

Đội ngũ cán bộ Hội và hội viên phụ nữ Tổng cục để học tập, kế thừa, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phụ nữ Tổng cục Chính trị CAND, phụ nữ CAND, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” để công tác Hội và phong trào phụ nữ Tổng cục tiếp tục phát triển, đạt những thành tích xuất sắc hơn nữa trong 5 năm tới...

Anh Hiếu