Đại úy Trần Trọng Nguyên, Uỷ viên TW Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2019, dưới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện Chính trị CAND và Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Đoàn Thanh niên Học viện đã phát huy tinh thần xung kích, chủ động, sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và của Đoàn.

Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị CAND đã được Bộ Công an, Trung ương Đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Giám đốc Học viện Chính trị CAND tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Các đại biểu dự Đại hội.

Tại Đại hội, Thiếu tướng Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện thay mặt cho Đảng ủy, Ban Giám đốc biểu dương, ghi nhận những thành tích đã đạt được của Đoàn Thanh niên trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề nghị toàn thể đoàn viên thanh niên trong toàn trường tiếp tục ra sức thi đua, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, đưa phong trào đoàn đi vào thực chất, có chiều sâu.

Thiếu tướng Phan Xuân Tuy, Đại uý Trần Trọng Nguyên tặng hoa chúc mừng BCH khoá mới.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị CAND lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2022 gồm 12 đồng chí.

T.N