Dự đại hội còn có các đồng chí Lương Minh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Đại Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, 

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Công an Phú Yên nỗ lực khắc phục khó khăn, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy; tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết khóa VII đã đề ra, chú trọng làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng; thường xuyên tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Yên huy động hệ thống chính trị các cấp xây dựng vững chắc phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và thực hiện nhiều biện pháp bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT – TTATXH); chủ động phối hợp các ngành, cấp thực hiện hiệu quả Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm; ma túy; mua bán người…

Các đại biểu dự đại hội.

Lãnh đạo đấu tranh vô hiệu hóa những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh phức tạp về ANTT không để xảy ra “điểm nóng”,  bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm..góp phần phục vụ hiệu quả yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND và các ban, ngành ở Tỉnh ủy Phú Yên tham dự đại hội.  Ảnh: Hữu Toàn

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Lương Tam Quang cùng đồng chí Phạm Đại Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực Đảng bộ Công an tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ qua. 

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại đại hội.  Ảnh: Hữu Toàn

Nổi bật nhất là công tác xây dựng đảng, hằng năm 80% tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; công tác xây dựng lực lượng chủ động đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn,  tăng cường cơ sở theo hướng “Tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở và bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã tại 86/86 xã; lãnh đạo triển khai nhiều phương án, kế hoạch nghiệp vụ, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, biểu tình, gây rối ANTT, không để hình thành hoặc tái lập các tổ chức chính trị đối lập...

Đại biểu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025.  Ảnh: Hữu Toàn

Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Đảng bộ Công an Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Phú Yên về xây dựng chỉnh đốn Đảng, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, xây dựng lực lượng công an tỉnh ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đổi mới công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tiếp tục thực hiện hiệu quả quy định của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong CAND, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, nâng cao đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” gắn với phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND"...

Đồng chí Thứ trưởng quán triệt phương châm “An ninh chủ động”, chú trọng hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động rà soát, bổ sung các phương án, kế hoạch phòng, chống biểu tình, khủng bố, bạo loạn; tập trung đấu tranh bóc gỡ, vô hiệu hóa hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm ANCT trên các lĩnh vực, tham mưu giải quyết căn cơ các vụ việc phức tạp, không để hình thành “điểm nóng”; tổ chức điều tra khám phá án, giải quyết tin báo, tố giác… Đặc biệt là lãnh đạo công an giữ vai trò nòng cốt trong bảo vệ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh ngăn chặn hoạt động phá hoại Đại hội Đảng, tập trung rà soát nhận sự, không để những trường hợp không đủ tiêu chuẩn tham gia cấp ủy các cấp…

Thứ trưởng Lương Tam Quang tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025.   Ảnh: Hữu Toàn

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc, đồng thời mong muốn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Yên tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các ban, ngành, đoàn thể cùng nhân dân địa phương tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Công an tỉnh Phú Yên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025.  Ảnh: Hữu Toàn

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Phú Yên khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 20 đồng chí và sẽ bổ sung thêm 3 ủy viên sau Đại hội. Trong ngày 30-7, Đại hội sẽ thảo luận văn kiện, báo cáo kết quả phiên họp lần thứ nhất của Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy Công an Phú Yên, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.


Hữu Toàn