Theo Báo cáo Chính trị của BCH lâm thời Công đoàn Cục CNAN, hiện nay Công đoàn Cục CNAN có 2.650 đoàn viên tham gia sinh hoạt tại 7 doanh nghiệp thuộc Cục, đây là lực lượng nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại doanh nghiệp và phát triển nền công nghiệp an ninh. 

Chủ tịch Công đoàn CAND Thượng tá Vũ Mạnh Hà trao lẵng hoa chúc mừng thành công Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thượng tá Vũ Mạnh Hà, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn CAND và Đại tá Trần Thế Do, Phó Cục trưởng Cục CNAN ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và thành tích của đội ngũ cán bộ đoàn viên, người lao động trong toàn Cục; bày tỏ đồng tình, nhất trí cao với Báo cáo Chính trị của BCH lâm thời Công đoàn Cục CNAN đã trình bày, cũng như các ý kiến tham luận tại Đại hội.

Đại tá Trần Thế Do và Thượng tá Vũ Mạnh Hà tặng hoa chúc mừng BCH khóa mới ra mắt Đại hội 
Đại tá Trần Thế Do, Thượng tá Vũ Mạnh Hà cùng các đại biểu tại Đại hội

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, để nâng cao chất lượng công tác Công đoàn Cục trong nhiệm kỳ mới, Đại tá Trần Thế Do đề nghị: BCH Công đoàn Cục CNAN khóa mới cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động; vận động đoàn viên, công nhân viên lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Ngành, chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị. 

Trong đó chú trọng tuyên truyền nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức pháp luật, kỷ luật lao động cho đoàn viên công nhân lao động. Chủ động nắm bắt và phản ánh kịp thời những diễn biến tư tưởng của đoàn viên, người lao động để tham mưu, đề xuất Đảng ủy lãnh đạo Cục những giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề nảy sinh trong tư tưởng của cán bộ, đoàn viên, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Bên cạnh đó, thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; kịp thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, gặp thiên tai, hoạn nạn, rủi ro. Nâng cao chất lượng công tác an toàn, vệ sinh lao động, đảm bảo điều kiện lao động, môi trường lao động; chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên và người lao động.

Đại tá Trần Thế Do, Phó Cục trưởng Cục CNAN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Thời gian tới, quá trình toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, sự phát triển của khoa học, công nghệ thế giới mà đặc biệt là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, sẽ tác động và làm biến đổi sâu sắc các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Do vậy Công đoàn Cục cần phải phát huy tốt hơn nữa vai trò của tổ chức Công đoàn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; chủ động định hướng,  nâng cao tay nghề cho đoàn viên làm chủ công nghệ mới, tiếp cận những khoa học công nghệ tiến bộ. 

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, gắn các phong trào thi đua với thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và các cuộc vận động lớn của Ngành theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn Cục vững mạnh; quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở cũng như làm tốt công tác phát triển Đảng trong đoàn viên Công đoàn.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Tại Đại hội, 13 đồng chí được bầu vào BCH Công đoàn Cục khóa mới, nhiệm kỳ 2019-2024 đã ra mắt Đại hội.

Tâm Phạm