Thượng úy Trần Hải Du, Bí thư Đoàn thanh niên Trường Đại học ANND, cho biết: Đây là sân chơi âm nhạc sôi động với các tiết mục dự thi đặc sắc như, đơn ca, đồng ca, tốp ca, múa, hoạt cảnh sân khấu. 

Những ca khúc trên mang âm hưởng hào hùng ca ngợi truyền thống dân tộc, con người, sự phát triển của quê hương đất nước, lịch sử 55 năm xây dựng và trưởng thành của Đại học ANND. Qua đó, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết của tuổi trẻ An ninh…

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Hội thi

Đức Mừng