Năm 2020, Công an các đơn vị thành viên đã tổ chức thực hiện đạt nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì ANTQ”, được Bộ Công an đánh giá cao. 

Tình hình an ninh chính trị được giữ vững ổn định, đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các ngày lễ, tết và các sự kiện văn hóa, chính trị diễn ra trên địa bàn. Công an các tỉnh chung tay với các sở, ban, ngành thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, góp phần tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. 

Cụm thi đua số 8 thông qua quy chế hoạt động và ký kết giao ước thi đua.

Các thành viên phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu do Bộ Công an và Cụm đề ra trong năm 2021. Đại diện của từng thành viên trong Cụm đã có nhiều ý kiến thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong công tác thực hiện. 

Tại hội nghị đã thông qua quy chế hoạt động, tiêu chí, thang điểm thi đua và ký kết giao ước thi đua Cụm năm 2021.

Bá Nguyễn