Cụm thi đua số 1- Bộ Công an gồm các đơn vị: Cục An ninh nội địa, Cục An ninh đối ngoại, Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục An ninh điều tra và Cục An ninh kinh tế. Năm 2020, với phương châm “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác; kịp thời đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; xử lý có hiệu quả các vấn đề phức tạp liên quan an ninh, trật tự, không để xảy ra bị động, đột xuất, bất ngờ; đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác năm 2020.

Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Cụm trưởng Cụm thi đua số 1, chủ trì Hội nghị.

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 – Bộ Công an đã chủ động triển khai đồng bộ lực lượng, biện pháp, nắm chắc tình hình, bám sát đối tượng, địa bàn, mục tiêu trọng điểm; kịp thời tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ ban hành nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp phù hợp giữ vững an ninh quốc gia (ANQG); tham gia bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, hội nghị quốc tế quan trọng tổ chức tại Việt Nam. 

Chủ động, tích cực triển khai các mặt công tác Công an theo Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ bảo đảm an ninh phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, trọng tâm là vấn đề nhân sự, văn kiện và môi trường an ninh cho đại hội; hoàn thành công tác bảo vệ đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu, độc; phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống Đảng, Nhà nước.

Cùng với đó, đã tham mưu với Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an xây dựng, hoàn thiện, triển khai các giải pháp, biện pháp đồng bộ trong công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; giải pháp bảo đảm ANTT ứng phó vấn đề an ninh phi truyền thống, đặc biệt là ứng phó với đại dịch COVID-19 vừa qua... 

Với những thành tích đã đạt được, năm 2020, các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: 2 tập thể được nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang; 34 Huân chương; 25 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 184 Bằng khen của Bộ Công an và các bộ, ban, ngành…

Tại Hội nghị, các đại biểu có nhiều ý kiến đóng góp, bổ sung để hoàn thiện nội dung báo cáo tổng kết phong trào thi đua của Cụm; đề ra những giải pháp, biện pháp, phương hướng các hoạt động trong năm 2021. Đồng thời, Cụm thi đua đã bỏ phiếu suy tôn các danh hiệu thi đua đối với các đơn vị trong Cụm, bầu đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó năm 2021... Trong đó, Cục An ninh chính trị nội bộ được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

X. Mai