Toàn cảnh Đại hội. Ảnh Việt Hưng.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cục Đào tạo đã không ngừng nỗ lực cố gắng phán đấu, thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong nội bộ đơn vị được củng cố, kiện toàn, chất lượng mọi mặt công tác đều có những chuyển biến tích cực. Đảng ủy, lãnh đạo Cục luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, bàn bạc dân chủ, công khai minh bạch trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các mặt công tác của Đảng bộ và đơn vị.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong nội bộ đơn vị được củng cố, kiện toàn, chất lượng mọi mặt công tác đều có những chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ được bổ sung về số lượng, chất lượng, từng bước đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Các mặt công tác của Đảng bộ đều được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục Chính trị ghi nhận và khen thưởng. Năm 2013, đơn vị được Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua, các năm còn lại được Bộ trưởng tặng Cờ thi đua xuất sắc…

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh Việt Hưng.

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân biểu dương những thành tích, kết quả Đảng bộ Cục Đào tạo đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; mong muốn nhiệm kỳ tới Đảng ủy, lãnh đạo Cục Đào tạo sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác; đổi mới công tác lãnh đạo chỉ huy, cải tiến phương pháp, lề lối làm việc, phát huy tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật; xây dựng Đảng bộ đơn vị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao…

Hưng Việt