Trong không khí trang nghiêm, xúc động, thành kính, Đoàn công tác của Cục Y tế đã kính cẩn nghiêng mình, dâng hương hoa, bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người đã sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta; Người đã hiến dâng trọn đời cho độc lập của Tổ Quốc và vì tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy, Cục trưởng Cục Y tế thay mặt Đoàn công tác báo công dâng Bác. 

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy, Cục trưởng Cục Y tế dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những năm qua, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, chúng cháu, mỗi cán bộ, chiến sỹ Cục Y tế đã luôn gương mẫu trong rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, giữ gìn tư cách người Công an cách mạng, luôn lấy Sáu điều Bác Hồ dạy làm kim chỉ nam cho mọi hành động. 

Tập thể các cán bộ, chiến sỹ Cục Y tế cũng đã luôn bám sát và triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ động đảm bảo công tác y tế trong CAND, qua đó góp phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới".

Đoàn công tác của Cục Y tế CAND báo công trước Tượng đài Bác Hồ.

Trước tượng đài Bác Hồ, các cán bộ, chiến sỹ Cục Y tế CAND nguyện mãi mãi học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; mãi mãi khắc ghi những lời Bác dạy lực lượng CAND; đồng lòng chung sức vượt qua mọi khó khăn thử thách, ra sức thi đua học tập, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu lập thêm nhiều chiến công, thành tích mới, qua đó thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao trong giai đoạn Cách mạng mới, với khí thế và quyết tâm mới.

Hồng Vân