Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), ngày 16/5, Đoàn đại biểu Cục Y tế, Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy, Cục trưởng làm Trưởng Đoàn đã thực hiện chuyến về nguồn tại Cao Bằng.

Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Bác Hồ.

Cao Bằng là vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa và cách mạng. Khu di tích lịch sử Pác Bó, đền thờ Bác Hồ, suối Lênin, mộ anh hùng liệt sỹ Nông Văn Dền… là những điểm đến trong hành trình về nguồn của Đoàn.

Thiếu tướng, TS Nguyễn Khắc Thuỷ viết lưu bút tại Đền thờ Bác Hồ.

Hoạt động về nguồn tại Cao Bằng là hoạt động nhằm giáo dục chính trị, ghi nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh giúp cán bộ, chiến sĩ tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Xây dựng phong trào người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Đền thờ Bác Hồ.
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Núi Các Mác và Suối Lê nin.
Đoàn công tác dâng hương tại mộ phần anh hùng, liệt sĩ Nông Văn Dền.
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại khu di tích lịch sử Kim Đồng.
Trang Dũng