Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đoàn đại biểu Cục Y tế đã kính cẩn đặt vòng hoa, dâng hương kính cẩn nghiêng mình tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc và nhân dân, ra sức thi đua học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng, liệt sĩ.

Đoàn đại biểu Cục Y tế dâng hương, hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng về nguồn cội, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần tiếp nối truyền thống lịch sử giữ nước của dân tộc, hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày thương binh, liệt sĩ (27-7-1947/ 27-7-2019), 72 năm ngày truyền thống lực lượng y tế CAND (12-7-1947/12-7-2019) và 35 năm ngày giỗ trận Vị Xuyên (12-7-1984/12-7-2019) .

PV