Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy và các chi bộ Cục Hậu cần Cảnh sát đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã đề ra. Ban chấp hành Đảng bộ thực sự đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của đơn vị, chủ động đổi mới trên tất cả các lĩnh vực công tác hậu cần.

Bám sát các chủ trương, định hướng của ngành để ưu tiên đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng kịp thời kinh phí, trang bị cho các đơn vị; thực hiện tốt công tác đảm bảo tài chính theo đúng luật ngân sách; cân đối kế hoạch, mua sắm đúng chủng loại phương tiện, trang bị phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ. Chủ động giám sát chặt chẽ các nguồn thu, chi; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thuộc Tổng cục triển khai thực hiện các nguồn kinh phí đúng quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Công an.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh Việt Hưng.

Việc triển khai các dự án đầu tư trong Tổng cục được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định. Những khó khăn, vướng mắc về công nghệ, vốn, thủ tục sớm được tháo gỡ, nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện dự án. Làm tốt công tác lập kế hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý doanh trại, công tác vận tải; đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ của Tổng cục, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới…

Tại Đại hội, Đại tá Nguyễn Xuân Hải, Cục trưởng Cục Hậu cần khẳng định: Nhiệm kỳ mới 2015 – 2020, Đảng ủy, lãnh đạo Cục sẽ tiếp tục bám sát các nhiệm vụ chính trị của Bộ và Tổng cục; chủ động tham mưu, đề xuất với Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Tổng cục đổi mới phương pháp lập kế hoạch, phân bổ ngân sách công khai, dân chủ theo hướng ưu tiên đầu tư cho các đơn vị trực tiếp chiến đấu, các đơn vị nghiệp vụ mũi nhọn; đáp ứng các yêu cầu chiến đấu thường xuyên và đột xuất trong tình hình mới. 

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh Việt Hưng.

Bên cạnh đó chú trọng thực hiện tốt công tác giáo dục, chính trị tư tưởng; quan tâm, giáo dục động viên, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ chiến sĩ đơn vị yên tâm phấn khởi công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức rèn luyện tu dưỡng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng cục.

Việt Hưng