Cùng dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Ngàng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND chủ trì buổi Lễ; Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Trưởng Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm...cùng các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Cục Công tác đảng và công tác quần chúng.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã gắn Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì lên Cờ truyền thống của Cục công tác đảng và công tác quần chúng.

Đại tá Nguyễn Văn Pháp, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác quần chúng đã trình bày diễn văn, cùng các đại biểu ôn lại truyền thống 25 năm xây dựng và trưởng thành của đơn vị, nêu rõ: Thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), ngày 8-11-1991, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã ban hành Quyết định số 193 thành lập Cục Công tác đảng và công tác quần chúng. 

Cục có nhiệm vụ giúp Tổng cục trưởng Tổng cục xây dựng lực lượng CAND thống nhất quản lý, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và công tác quần chúng; đảm nhiệm chức năng Văn phòng Đảng ủy CATW và giúp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW tiến hành công tác kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng. 

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, mà trực tiếp, thường xuyên là Đảng ủy Tổng cục, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, Cục Công tác đảng và công tác quần chúng luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao Bằng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho tập thể Cục công tác đảng và công tác quần chúng.

Với những thành tích đạt được, Cục Công tác đảng và công tác quần chúng đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Ban Tổ chức Trung ương và Đảng ủy CATW tặng nhiều Bằng khen. Các tổ chức quần chúng, cán bộ, đoàn viên, thanh niên lực lượng CAND được Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và các bộ, ngành Trung ương tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập, Cục Công tác đảng và công tác quần chúng vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã gắn Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì lên Cờ truyền thống và trao Bằng Huân chương cho tập thể Cục Công tác đảng và công tác quần chúng.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã nhiệt liệt chúc mừng những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của Cục Công tác đảng và công tác quần chúng trong 25 năm qua. 

Chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu Cục Công tác đảng và công tác quần chúng phải thống nhất nhận thức về công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, nhằm đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối, toàn diện đối với lực lượng CAND, tuyên  truyền, phổ biến và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng về đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND.

Các đại biểu tham dự buổi Lễ.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các nội dung biện pháp đẩy mạnh xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, củng cố, kiện toàn,  xây dựng tổ chức Đảng, đội ngũ cấp ủy, đội ngũ đảng viên trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với đảng, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với nhân dân; đổi mới cơ chế, phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng trong CAND.

Không ngừng xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể thiết thực, hướng về cơ sở, có những mô hình đặc sắc, bám sát và phục vụ tốt hơn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu rèn luyện, cống hiến, trưởng thành của đoàn viên, hội viên. 

Cán bộ đoàn, hội phải tiên phong, thường xuyên tổ chức tốt các phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới...

Anh Hiếu