Nghị quyết liên tịch số 01/2002/NQLT giữa Hội LHPN Việt nam và Bộ Công an về “quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” được ban hành ngày 8-5-2002 nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các cấp HPN và của lực lượng CAND trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm; quản lý giáo dục con em không vi phạm pháp luật. 

Nghị quyết liên tịch số 03/2010/NQLT về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên” giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được ban hành ngày 24-6-2010 nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm các cấp bộ Đoàn và lực lượng CAND trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu niên thực hiện phòng chống ma túy tại nhà trường, nơi làm việc và cộng đồng.

Hai Nghị quyết liên tịch đã thực sự phát huy được hiệu quả và đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, triển khai Nghị quyết còn có nhiều vướng mắc, khó khăn trong “phối hợp hành động” giữa các cơ quan chức năng, trong việc tổ chức mô hình, trong cách thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, vận động và xử lý tình huống…

Các đại biểu và học viên tham gia tập huấn

Việc tổ chức lớp tập huấn sẽ cập nhật những kiến thức mới và bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng cho đội ngũ cán bộ thực hiện triển khai Nghị quyết ở cơ sở, góp phần trang bị cho các học viên về những phương pháp, các cách làm hiệu quả trong thực tiễn công tác.

Lớp học sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 6-12 do các giảng viên của trường Đại học Công đoàn, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Đại học Vinh và báo cáo viên của Tổng cục Cảnh sát giảng 4 chuyên đề. Bên cạnh đó, các học viên còn được tham quan thực tế, học tập rút kinh nghiệm từ các mô hình hoạt động có hiệu quả của tỉnh Nghệ An.

Trọng Tuấn