Để triển khai thực thực hiện thí điểm mô hình “Văn hóa giao thông đường thủy”, Ban chỉ đạo cuộc vận động Trung ương đã chọn địa bàn khu vực đường thủy nhánh trái sông Hậu, kinh tắc cù lao Mây, sông Măng Thít và xã Lục Sĩ Thành (thuộc địa bàn huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Sau buổi lễ phát động, Cục Cảnh sát giao thông đường thủy đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy tỉnh Vĩnh Long và UBND xã Lục Sĩ Thành tổ chức tập huấn về pháp luật và nghiệp vụ cho tổ tự quản. Đồng thời, tiến hành đồng bộ các biện pháp giáo dục, tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, trong trường học cho các em học sinh và nhân dân

Văn Vĩnh