Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Bến Tre chính thức đi vào hoạt động sẽ tạo môi trường thuận lợi cho việc giao tiếp trao đổi thông tin qua phương tiện công nghệ thông tin giữa các cá nhân, tổ chức và người dân đối với lực lượng Công an tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre ấn nút khai trương Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh.

Đây là kênh thông tin chính thống để lực lượng Công an tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực ANTT, ATXH. Tạo điều kiện để mọi người dân tiếp cận các thủ tục hành chính quản lý Nhà nước về ANTT...

Đồng thời, đây cũng là kênh để lực lượng công an tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm, gương điển hình, người tốt, việc tốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.


Thảo Giang