Theo báo cáo tổng kết của Công đoàn Học viện ANND, năm 2016, bên cạnh việc làm tốt công tác giáo dục chính trị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các đoàn viên, Công đoàn Học viện cũng đã đạt nhiều thành tích nổi bật trong phong trào thi đua lao động giỏi, sáng tạo.

Đại diện Công đoàn Tổng cục Chính trị CAND trao Bằng khen của Tổng cục cho các tập thể và cá nhân xuất sắc.
Lãnh đạo Học viện ANND tặng Giấy khen của Giám đốc Học viện cho các đoàn viên ưu tú.
Chủ tịch Công đoàn Học viện ANND tặng quà cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Kết quả, trong năm 2016, cả 4 sáng kiến của đoàn viên Công đoàn đều được Hội đồng đánh giá sáng kiến của Học viện nghiệm thu và xếp loại xuất sắc; có 1 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, 7 tập thể và và 54 lượt cá nhân được Công đoàn CAND, Công đoàn Tổng cục Chính trị CAND và Giám đốc Học viện tặng Bằng khen, giấy khen...

Cũng tại buổi lễ, Đại diện Công đoàn cấp trên, Ban giám đốc Học viện ANND đã tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc, có nhiều đóng góp cho hoạt động Công đoàn trong năm 2016. Chủ tịch Công đoàn Học viện ANND cũng đã tặng quà cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Huyền Thanh